ข่าวงานวิจัย เอมมูร่า เซซามิน สารสกัดจากงาดำ โดย ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ สรรพคุณแห่งเซซามิน ระดับชีวโมเลกุล สิทธิบัตรรับรองระดับโลก

ผลลัพท์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่ละบุคคล

ผลลัพท์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่ละบุคคล

ผลลัพท์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่ละบุคคล

ผลลัพท์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่ละบุคคล

ผลลัพท์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่ละบุคคล

ผลลัพท์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่ละบุคคล

ผลลัพท์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่ละบุคคล

ผลลัพท์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่ละบุคคล

ผลลัพท์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่ละบุคคล

ผลลัพท์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่ละบุคคล

ผลลัพท์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่ละบุคคล

ผลลัพท์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่ละบุคคล

ผลลัพท์อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วแต่ละบุคคล