ข่าวงานวิจัย

ข่าวงานวิจัย เอมมูร่า เซซามิน สารสกัดจากงาดำ โดย ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ สรรพคุณแห่งเซซามิน ระดับชีวโมเลกุล สิทธิบัตรรับรองระดับโลก”