วิธีทานเอมมูร่าเซซามิน เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วยและ ฟื้นฟูร่างกาย

วิธีทานเอมมูร่าเซซามิน มีวิธีการทานอย่างไร ?

          เอมมูร่าถือได้ว่าเป็นอาหารไม่ใช่ยา ไม่ใช่สมุนไพร จึงไม่มี Dose (ปริมาณ/วัน) ที่จำเพาะเจาะจงปริมาณเวลาการทานเหมือนยาทั่วไป วิธีทานเอมมูร่าเซซามิน แนะนำเริ่มต้นน้อยๆ ประมาณ 1-2 แคปซูลต่อวัน เพื่อดูการปรับตัวของร่างกายในการรับประทานอาหารเสริมตัวใหม่ Healing Crisis หรืออาการขับพิษแรกรักษา หรืออาจเรียกว่า Herxheimer Reaction เป็นภาวะที่ร่างกายพยายามขับสารพิษออกจากร่างกายและซ่อมแซมสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นทดแทนเนื้อเยื่อเก่า เพื่อให้ร่างกายกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และมีสุขภาพแข็แรงขึ้น

วิธีทาน เอมมูร่า

หลัก วิธีทานเอมมูร่า Aimmura-O, Aimmura-X, Aimmura-E, และ Aimmura-V

         วิธีทานเอมมูร่าเซซามิน สำหรับผู้ป่วยที่รับประทานเพื่อผลการรักษาโรค เมื่ออาการของโรคบรรเทาลงหรือหายไปก็ไม่ควรงดรับประทาน แต่ให้ลดปริมาณลงมาเป็นแบบอาหารเสริม เพื่อบำรุงร่างกายและป้องกันมิให้อาการเดิมกลับมาเป็นอีก เพราะถ้าหยุดกินหลังจากอาหารหายไป ร่างกายอาจจะกลับไปในสภาวะขาดกรดไขมันจำเป็นเซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคเบื้องต้นได้

          เริ่มต้นทานเอมมูร่าเซซามิน ในปริมาณน้อยๆ แนะนำทานก่อนอาหาร จะมีการดูดซึมดีที่สุด ประมาณ 1 – 2 แคปซูลต่อวัน เช่น 1-1 เช้า เย็น  เพื่อดูว่าจะมีอาการขับพิษหรือไม่ ประมาณ 3 วัน จากนั้น ค่อยๆเพิ่ม เป็น 1-1-1 เช้า กลางวัน เย็น  แล้ว อีก 3 วัน ค่อยเพิ่ม 1-1-1-1 หรือ เป็น 2-2  ก่อนอาหารเช้าและเย็น ก็ได้   กรณีที่เป็นโรครุณแรง เช่น มะเร็ง ไต เบาหวาน ความดัน โรคทางสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต ข้อเสื่อม  แนะนำให้ทาน 2-2-2 เช่า กลางวัน เย็น  หรือ 2-2-2-2 เช้า กลางวัน เย็นและก่อนนอน หรืออาจจะเพิ่มได้ตามการพิจารณา ในกรณีที่เกิดการชับพิษ ซึ่งมักเป็นอาการของโรคนั้นๆ อยู่ เช่น ปวดมากขึ้น ท้องเสีย ผื่นขึ้น หรือเป็นไข้ ให้ทานน้อยลงประมาณครึ่งนึง เช่นเดิม ทาน 2-2 ก็ลดลงเหลือ 1-1 ตามลำดับ ดื่มน้ำมากขึ้น เช็ดตัวเพื่อระบายความร้อน  การขับพิษมักเกิดขึ้น ไม่เกิน 3-5 วัน หรือ 1 สัปดาห์ ถ้ายังเป็นอยู่ให้หยุดไว้ก่อน  ที่สำคัญต้องบอก หรือให้ข้อมูลมาด้วยว่า กินร่วมกับอาหารเสริมตัวใดบ้าง  โดยไม่แนะนำให้ทานร่วมกับประเภทสมุนไพร เพราะการทานคู่กัน จะทำให้เห็นผลไม่ชัดเจน เอมมูร่าให้ผลทางบวก ปลอดภัย100% และมีผลลัพธ์ชัดเจนจากงานวิจัย ทำตามกฏหมายอาหารเสริมโดยเคร่งครัด เลยไม่ได้แชร์เคสให้ดูทางสาธารณะ แตกต่างจากสมุนไพรที่มักจะแชร์เคสกันทางสาธารณะ และบางเคสทานเมื่อทานเอมมูร่าคู่กับสมุนไพร อาจจะเสริมฤทธิ์ทำให้เกิด overdose ได้ และสมุนไพรบางชนิดสามารถทำลายฤทธิ์ของเอมมูร่า ยับยั้งการทำงานของเอมมูร่าได้  

วิธีทานเอมมูร่า โอ Aimmura-O

การทานเพื่อสุขภาพ ควรเริ่มทานทีละน้อยๆ ที่ 1-1 เช้าเย็น เพื่อดูว่าจะมีอาการกระทุ้งพิษหรือขับพิษ หรือไม่ กินครบ 3 วัน ค่อยๆ เพิ่มเป็น 1-1-1 เช้า กลางวัน เย็น แล้วอีก 3 วัน เพิ่ม เป็น 2-2 

เอมมูร่า โอ

วิธีทานเอมมูร่า เอ็กซ์ Aimmura-X

ปริมาณเซซามิน มากกว่า เอมมูร่า โอ กว่า 20 เท่า  วิธีทาน เอมมูร่า เอ็กซ์ เพื่อสุขภาพ สามารถแบ่งกินน้อยกว่าที่เขียนไว้ข้างกล่องได้ เช่น เด็ก อาจกินเพียงวันละ 1 แคปซูล หรือบางคนอาจกินเพียง 1-1 เช้าเย็นได้ บางคนก็อาจกิน 1-1-1 เช้า กลางวัน เย็น หรือจะกิน 2-2 ตามข้างกล่องก็ได้

ในกรณีที่กิน เอมมูร่า โอ อยู่แล้ว เช่น 2-2 แนะนำให้กิน เอมมูร่า เอ็กซ์ แทนเข้าไป 1 แคปซูล /มื้อ คือ เช้า เอมมูร่า โอ 1, เอมมูร่า เอ็กซ์ 1เย็น เอมมูร่าโอ 1, เอมมูร่า เอ็กซ์ 1

กรณีเป็นโรคร้ายแรง โรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดสมอง หรือต้องการให้มีปริมาณของเซซามิน เข้าไปช่วยดูแลได้อย่างรวดเร็ว แนะนำให้ทานเอมมูร่าเอ็กซ์เลยไม่ต้องทานเอมมูร่าโอ กรณีมีพยาธิสภาพเป็นโรคที่มีความรุนแรงมาก ก็ทานมากขึ้นตามจำนวนที่มีความรุนแรง คอยสังเกตุว่าร่างกายเป็นอย่างไร แล้ว เพิ่ม-ลด จนกว่าจะพบสูตรที่เหมาะสมกับตัวเรามากที่สุด

เอมมูร่า เอ็กซ์

วิธีทานเอมมูร่า อี Aimmura-E

เอมมูร่า อี คนที่ใช้แรงงานมาก หรือ เมื่อมีอายุมากขึ้น หรือปริมาณ Coencyme Q10  จะลดลง การเพิ่มปริมาณของ Coencyme Q10 เข้าไปก็เพิ่มช่วยการทำงานของเซลล์ให้ดีขึ้น แนะนำให้กิน เอมมูร่า อี 1-1 หรือ 2-2 เช้าเย็น 

เอมมูร่า อี

วิธีทานเอมมูร่า วี Aimmura-V

ในกรณีที่ทานเอมมูร่าโอ อยู่แล้ว ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตา สามารถกิน เอมมูร่า วี แทน เอมมูร่าโอ ไปได้เลย เช่น 1-1 หรือ 2-2 เช้า เย็น

เอมมูร่า วี

อาการขับพิษแรกรักษา Healing Crisis

เมื่อมีการเริ่มรับประทาน โดยเฉพาะในปริมาณที่สูง ร่างกายอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวในระยะหนึ่งซึ่งมิได้หมายความว่าเราไม่ถูกหรือมีอาการแพ้  ซึ่งบางคนถ้าเริ่มทานในปริมาณน้อยๆ ก็อาจจะไม่พบอาการใดๆเลย

ภาวะกระทุ้งพิษ ( Healing Crisis) เป็นภาวะที่รางกายพยายามขับสารพิษออกจากร่างกายและซ่อมแซมสร้างเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นทดแทนเนื้อเยื่อเก่า เพื่อให้ร่างกายกลับเข้าสู่ภาวะปกติ และมีสุขภาพแข็งแรงขึ้น

ภาวะกระทุ้งพิษ เป็นช่วงที่ร่างกายพยายามกำจัดสารพิษที่ตกค้างตามเนื้อเยื่อต่างๆให้ออกมาอยู่ในกระแสเลือด ซึ่งพิษที่ขับออกมาจะทำให้เกิดอาการเหมือนภาวะเจ็บป่วยและอาจจะรุนแรงกว่า แต่ภาวะกระทุ้งพิษจะเป็นอยู่ชั่วครวและหลังจากนั้นอาการจะค่อยๆดีขึ้น

บ่อยครั้งที่ผู้ป่วยจะรู้สึกดีขึ้นมากก่อน ที่จะเข้าสู่ภาวะกระทุ้งพิษ เป็นข่วงที่ร่างกายเตรีมพร้อมก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงขับพิษ คือระยะแรก จะรู้สึกแข็งแรงขึ้น มีอาการดีขึ้น จนกระทั่งสารพิษถูกปลดปล่อยเข้าสู่กระแสเลือด จึงทำให้อาการแย่ลงแล้วจะค่อยๆดีขึ้น

ภาวะกระทุ่งพิษมักจะเกิดขึ้นในช่วงแรก จะเป็นอยู่ประมาณ 2-3 วัน แต่ถ้าร่างกายของผู้ป่วยไม่แข็งแรงอาจจะเป็นอยู่เป็นสัปดาห์ หรือมากกว่า

ภาวะกระทุ้งพิษ อาจจะไม่เกิดครั้งเดียว อาจเกิดซ้ำได้หลายครั้ง เพราะการขจัดสารพิษที่สะสมอยู่ตามเนื้อเยื่อ เปรียบเสมือนการลอกหัวหอมออกไปทีละขั้นๆ จนกว่าจะหมด

อาการของภาวะกระทุ้งพิษ

ปฏิกิริยาผ่อนคลาย

ร่างกายรู้สึกอ่อนเพลียส่วนใหญ่จะพบอาการนี้มากที่สุด โดยเฉพาะผู้ที่เป็นโรคเรื้อรังอยู่ก่อน เนื่องจากเกิดการสูญเสียสมดุลของร่างกายไปชั่วขณะหนึ่งเนื่องจากอวัยวะที่เกิดโรคได้ฟื้นตัวขึ้นมาเป็นการซ่อมแซมอวัยวะนั้นๆ

ปฏิกิริยาอ่อนไหว

ท้องผูกท้องเสีย อาการเจ็บปวด บวม เหงื่อออก พบได้ประมาณ 20% มักจะเกิดกับคนที่มีโรคเรื้อรังอยู่ในร่างกายผลิตภัณฑ์จะเข้าไปต่อสู้กับโรค ทำให้โรคปรากฏขึ้นมาอย่างรวดเร็ว ในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นการสะท้อนกลับของร่างกาย เป็นการขับถ่ายของเสียต่างๆออกจากร่างกาย

ปฏิกิรยาขับทิ้ง

เกิดอาการเห่อ เป็นผื่นคัน ลมพิษ ปัสาวะ อุจจาระเปลี่ยนสี  เกิดจากผลของการรักษาทำให้มีการสลายของเนื้อเยื่อหรือที่เก็บสะสมสารพิษไว้ตามส่วนต่างๆของร่างกายและขับของเสียกับสิ่งตกค้างต่างๆออกมา

ปฏิกิริยาฟื้นตัว

เกิดอาการไข้ อาเจียน ปวดท้อง เป็นอาการที่ปวดขึ้นมา เมื่อระบบไหลเวียนโลหิตฟื้นตัว ทำให้สารพิษที่อุดตันการไหลเวียนโลหิตถูกขับออกมาในกระแสเลือด

ไม่มีอาการใดๆ

บางคนไม่มีอาการใดๆ หรือมีน้อยมาก แล้วหายไปโดยไม่รู้ตัว และอาจจะไม่รู้สึกถึงการตอบสนองใดๆ แต่รู้สึกได้ว่าร่างกายแข็งแรงขึ้น

วิธีทานเอมมูร่าเซซามิน
วิธีทานเอมมูร่าเซซามิน

งาดำ

ในหนึ่งเมล็ดงานั้นมีน้ำมันเป็นส่วนประกอบถึง 70% ซึ่งถือเป็นส่วนที่ดีที่สุดในเมล็ดงาดำ ให้สรรพคุณบำรุงทั้งหัวใจ สมอง ตับ ไต อวัยะระบบสืบพันธุ์ และระบบทางเดินอาหาร อีกทั้งยังช่วยในการขับถ่ายสารพิษออกจากเซลล์และร่างกาย ด้วยเหตุนี้งาดำจึงถูกนำมาใช้ในการรักษาโรคอื่นๆร่วมด้วย โดยมักใช้เป็นอาหารเสริมหลัก ถ้าจะใช้เป็นลักษณะของอาหารเสริมสุขภาพ 2,000 ถึง 10,000 มิลลิกรัมจึงจะเหมะสม ถ้าจะใช้ให้มีผลทางการรักษาต้องกินประมาณ 4,000 ถึง 12,000 มิลลิกรรม ต่อวันถึงจะรักษาได้ผลดี โดยสามารถกินร่วมกับอย่างอื่นได้ โดยเฉพาะยาแผนปัจจุบัน โดยมีเสริมการรักษาให้ได้ผลดียิ่งขึ้น และช่วยบรรเทาผลข้างเคียงจากการใช้ยาแผนปัจจุบัน ทั้งยังปกป้องและเร่งการขับสารพิษที่เกิดจากการรับประทานยาอีกด้วย

ทานงาดำ ในรูปสารสกัด จะดีกว่าไหม ?

ผลิตภัณฑ์จากงาดำ เป็นธัญพืชที่ได้รับการยอมรับในเรื่องคุณประโยชน์มายาวนาน แต่งาดำมีโครงสร้างที่แข็งแรง จึงยากต่อการย่อยในระบบทางเดินอาหาร หากซื้อหาที่คั่วและป่นแล้วมารับประทานก็เสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อรา ดังนี้นการรับประทานงาดำให้ได้ประโยชน์ควรทานในรูป สารสกัด จะดีต่อสุขภาพมากกว่า และจากงานวิจัยมากมาย เช่น การทานเลือกทานเอมมูร่าเซซามิน  สารสำคัญในงาที่ออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาได้แก่ สารเซซามิน ซึ่งมีคุณสมบัิติเต้านการอักเสบ  ลดการสื่อมสลายจองกระดูกอ่อน ช่วยเพิ่มมวลกระดูก เสริมประสิทธิภาพการทำงานของตับ และระบบประสาท ทั้งยังกระตุ้นให้เซลล์ผิวหนังสังเคราะห์คอลลาเจน และกรดไฮยาลูโรนิกที่ช่วยให้ผิวหนังยึดหยุ่นเต่งตึงมากขึ้นด้วย 

 ในทางการแพทย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการพบว่ามีผู้แพ้เมล็ดงาดำจากการบริโภค ยกเว้น เมล็ดงาดำนั้นมีสารปนเปื้อนหรือมีเชื้อรา ซึ่งนำไปสู่การก่อโรคในอนาคต เพราะงาดำ มีคุณสมบัติการต้านอนุมูลอิสระสูงจึงทำให้เกิดปฏิกิริยากับอากาศ น้ำ และแสงสูง

     งาดำในรูปแคบซูลนั้น ส่วนใหญ่แคบซูลจะเป็นเจลาติน ที่สามารถป้องกันการเกิดปฏิกิริยาชีวภาพกับน้ำ อากาศ และแสง โดยสามารถคงสภาพอยู่ได้ เสถียรด้านคุณค่าทางโภชนาการและการแพทย์ได้ 2 ปี ในอุณหภูมิต่ำคงที่ และไม่จำเป็นต้องเก็บในที่เย็น แต่ถ้าอุณหภูมิสูงกว่า 20 องศาเซลเซียส ตัวแคปซูบอาจมีความหนึดเพิ่มขึ้นจนเกาะตัวกันเมื่อนำไปไว้ในตู้เย็นก็จะกลับมาอยู่ในสภาพเดิม

ผลิตภัณฑ์เอมมูร่า เซซมิน สารสกัดงาดำ

เอมมูร่า เอ็กซ์

เอมมูร่า เอ็กซ์

เอมมูร่า ไนน์ทีน

เอมมูร่า ไนน์ ทีน