อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ จำเป็นหรือไม่ที่ต้องทานอาหารเสริมในปัจจุบัน

        อาหารเสริมเพื่อสุขภาพ การมีสุขภาพที่ดีคือต้นทุนชีวิตที่จะนำเราไปสู่ความสุขความสำเร็จในชีวิตได้ สุขภาพเริ่มที่ตนเอง การใช้ชีวิตที่สมดุลเหมาะสม สุขภาพเป็นสิ่งที่ควรรักษาไว้เป็นอย่างดี

เราจำเป็นหรือไม่ ที่จะต้องทาน อาหารเสริม ในชีวิตประจำวัน ด้วยการใช้ชีวิตและสิ่งแวดล้อม ทั้งอาหาร และชีวิตความเป็นอยู่ ทำให้ให้ขาดสารอาหารที่จำเป็นและยังรับสารพิษเข้าสู่ร่างกายมากเกินไป และอีกหลายปัจจัย ทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้น

หากคุณกำลังมองหา อาหารเสริม เพื่อต้องการให้สุขภาพดีและเพื่อการรักษาโรคต่างๆ  ลองมาทำความรู้จักกับ สารสกัดจากงาดำ ที่ทางการแพทย์แผนโบราณถือว่าเป็นยาโบราณและได้รับการยกย่องมากในการรักษาโรค อีกทั้งยังเป็นอาหารอายุวัฒนะของมนุษย์มากว่า 5,000 ปี และที่สำคัญยังมีผลวิจัยสนับสนุนการแพทย์มากมาย ซึ่ง สารที่สกัดได้จากงาดำ เรียกว่า สารเซซามิน

เหตุผลที่คนเราควรทานอาหารเสริม

        ปัจจัยแห่งความเจ็บป่วยของคนเรานั้นมีหลายประการ ท้งจากพฤติกรรมการดำรงชีวิตประจำวัน สภาพความเป็นอยู่ อากาศ ความเครียด การขาดการออกกำลังกาย รวมทั้งพันธุกรรม และอาหารที่รับประทานในปัจจุบัน แต่ปัจจัยอีกประการคือการย่อยสลายของอาหารที่เราบริโภคเข้าไปในระบบทางเดินอาหาร ความสามารถในการเผาผลาญอาหาร รวมทั้งการดูดซึมสารอาหาร  แม้บางทีเราทานอาหารที่มีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพมารับประทานแต่ก็ยังเจ็บป่วยนั้นก็เพราะร่างกายไม่ได้ดูดซึมหรือรับประโยชน์จากสารอาหารนั้นๆ ที่เป็นเหตุผลทำไมต้องทานอาหารเสริม ซึ่งผลิตภัณฑ์อาหารเสริมได้สกัดสารที่มีคุณค่าจากอาหารให้อยู่ในรูปแบบที่ร่างกายดูดซึมได้ง่าย และมีความเข้มข้นสูงในปริมาณที่เพียงพอต่อร่างกายสร้างภูมิต้านทานโรค

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเพื่อเลือกสรรผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีประโยชน์คุ้มค่าจริงๆมารับประทาน

  1. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มาจากอะไร
  2. มีสารออกฤทธิ์อะไรเป็นสารสำคัญ
  3. มีกลไกการออกฤทธิ์อย่างไร
  4. มีงานวิจัยยืนยันสรรพคุณหรือไม่

    เอมมูร่า (Aimmura)  ถือเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ที่เกิดจากการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา โดย ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ ผู้อำนวยการศุนย์วิจัยด้านวิศวกรรมเนื้อเยื่อและเซลล์ต้นกำเนิด ภาควิชาเคมี คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้ทำการศึกษาเจาะลึกถึงคุณค่าของ สารสกัดในงาดำ และได้ค้นพบคุณค่าที่เต็มเปี่ยมล้นของสารสกัดจางาดำ ซึ่งมีคุณสมบัติในการดูแลสุขภาพและภูมิคุ้มกันที่ดี และได้พัฒนามาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอมมูร่า เซซซามิน สารสกัดจากงาดำ  ผลงานวิจัยนี้ได้รับการจดสิทธิบัตรทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ

        เอมมูร่า (Aimmura ) เป็นสูตรอาหารที่มีส่วนผสมของงาผงทีมีสารเซซามิน รำข้าวสีนิลและแป้งข้าวหอมมะลิสุก ที่เป็นสูตรจำเพาะที่ใช้ในการดูแลสุขภาพเพื่อภูมิคุ้มกันที่ดี ซึ่งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดนี้ได้สร้างความประทับใจและครองใจผู้บริโภคเป็นอย่างมาก และปัจจุบันผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเอมมูร่าได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภคกลุ่มอาเซียน ทั้ง กัมพูชา พม่า และสปป.ลาว รวมถึงประเทศในแถบยุโรปเลยทีเดียว

        เอมมูร่า ( Aimmura )นวัตกรรมอาหารของนักวิทยาศาสตร์ไทย ที่สามารถธิบายกลไกการทำงานในระดับโมเลกุลของสารเซซามิน ที่ได้รับการเผยแพร่สู่สากล และได้รับการจดสิทธิบัตรทั้งในประเทศและนานาชาติ  ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากงานวิจัยที่ดีที่สุด ของ ศ.ดร.ปรัชญา คงทวีเลิศ เป็นสูตรอาหารทีมีส่วนผสมของงาผงที่มีสารเซซามิน รำข้าวสีนิล และแป้งข้าวหอมมะลิสุก ที่เป็นสูตรเฉพาะที่ใช้ในการดูแลสุขภาพ เพิ่มภูมิคุ้มกันที่ดี กลายมาเป็น  มหัศจรรย์ของขวัญจากธรรมชาติ ผลงานวิจัยที่มีคุณค่าที่เต็มเปี่ยมมากล้นสรรพคุณในระดับชีวโมเลกุลที่มีคุณสมบัติช่วยดูแลและส่งเสริมสุขภาพได้เป็นอย่างดี

งาดำกับการรักษาโรค

งานวิจัยเซซามิน

ผลิตภัณฑ์เอมมูร่า 4 สูตร