14 อันตรายจากความอ้วน

        อันตรายจากความอ้วน การที่ผู้คนทั่วไปพยายามที่จะลดความอ้วนกันอยู่ทุกวันนี้มีเหตุผลหลายประการ แต่เหตุผลที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของสุขภาพ

อันตรายจากความอ้วน
อันตรายจากความอ้วน

        การที่ร่างกายอ้วนเกินไปนั้นจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างแน่นอน ปริมาณไขมันในร่างกายของคนเรานั้นถ้าเป็นผู้ชายไม่ควรจะมีมากกว่าร้อยละ 15 ของน้ำหนักตัว และถ้าเป็นผู้หญิงก็ไม่ควรเกินร้อยละ 20 หรือมากสุดไม่เกินร้อยละ 25 ของน้ำหนักตัว ใครที่มีไขมันมากกว่านี้ก็ถือว่าเข้าสู่ภาวะอ้วนแล้ว

ข้อเสียและอันตรายจากภาวะที่มีความอ้วนเกินไป

 1. ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์มาตรฐานถึงร้อยละ 20 จะมีโอกาสหัวใจวายมากขึ้น 3 เท่า
 2. คนอ้วนจะมีโรคแรงดันเลือดสูงได้มากกว่า
 3. คนอ้วนมีโอกาสเป็นโรคเบาหวานได้มากกว่า
 4. คนอ้วนเป็นโรคนิ่งในถุงน้ำดีมากกว่าคนผอม
 5. มีการศึกษาพบว่าผ้ที่อ้วนมาก ผู้ที่มีน้ำหนักตัวเกินเกณฑ์เฉลี่ย ร้อยละ 40 ถ้าเป็นผู้หญิงจะมีโอกาสเกิดโรคมะเร็งของมดลูก รังไข่ และเต้านมได้มากขึ้น ถ้าเป็นผู้ชาย ก็จะเป็นมะเร็งของลำไส้ใหญ่และต่อมลูกหมากได้มากกว่าคนที่มีน้ำหนักปกติ
 6. คนอ้วนจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับข้อได้มากกว่า โดยเฉพาะข้อสะโพก ข้อเข่า ข้อเท้า และที่เท้าเอง เพราะข้อเหล่านี้จะต้องรับน้ำหนักมากกว่าปกติไม่ว่าจะยืนหรือเดิน
 7. คนอ้วนจะเกิดเส้นเลือดขอดได้มากกว่า
 8. หญิงที่อ้วนมากจะตั้งครรภ์ได้ยากกว่า และจะมีปัญหาเกี่ยวกับการคลอดมากกว่าด้วย
 9. ผู้ที่อ้วนมากจะมีปัญหาทางเพศสัมพันธ์ได้ไม่ว่าจะชายหรือหญิง
 10. คนอ้วนจะประสบอุบัติเหตุได้บ่อยกว่าผู้ที่มีรูปร่างปกติ เพราะความคล่องแคล่วน้อย และเมื่อเกิดอุบัติเหตุก็มักจะรุนแรงกว่า และรักษาได้ยากกว่า
 11. เมื่อมีความจำเป็นต้องตรวจร่างกาย แพทย์จะตรวจคนผมได้ง่ายกว่า เพราะในคนอ้วนั้นไขมันจะมาบดบังทำให้ฟังหรือคลำหาสิ่งผิดปกติได้ยาก
 12. เมื่อคนอ้วนต้องเป็นผู้ป่วย การพยาบาลดูแลรักษาจะมีความยุ่งยากมากกว่า ยิ่งถ้าเป็นโรคที่เคลื่อนไหวเองไม่ได้ เช่นอัมพาต จะเพิ่มปัญหาให้กับผู้ที่ต้องดูแลมาก
 13. งานอาชีพบางอย่าง อาจไม่เปิดโอกาสให้คนอ้วน เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน งานประชาสัมพันธ์ ไกด์ หรือ นักแสดง
 14. คนที่อ้วนบางคนถือเอาความอ้วนมาเป็นปมด้อย กลายเป็นคนคิดมาก ทำให้เป็นคนที่หาความสุขไม่ได้เต็มไปด้วยความหงุดหงิดและเครียด หลายคนก็เลยแก้เครียดด้วยการกิน ผลก็คือยิ่งอ้วนขึ้นและยิ่งเครียดมากขึ้น

จากตัวอย่างอันตรายจากความอ้วนนี้ คงจะเป็นเหตุผลอย่างเพียงพอที่จะทำให้คนที่กำลังอ้วนอยู่ จะต้องเริ่มลดน้ำหนักส่วนเกินอย่างจริงจังกันแล้ว เพื่อสุขภาพที่ดีของตนเอง

โรคเสี่ยงอันตรายจากความอ้วน

โรคหัวใจ สาเหตุของการเกิดโรคหัวใจอาจเกิดได้จากหลายปัจจัย ความอ้วนหรือการมีไขมันเลวในร่างกายสะสมเป็นจำนวนมากก็เป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคหัวใจเช่นกัน โดยเฉพาะผู้ที่อ้วนลงพุง จะยิ่งเสี่ยงต่อโรคหัวใจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากไขมันที่สะสมอยู่ในช่องท้อง ในร่างกาย ใต้ผิวหนัง อาจไปเกาะตามผนังหลอดเลือด หรือขัดขวางการทำงานของเส้นเลือด ก่อให้เกิดภาวะไขมันอุดตันในหลอดเลือด ส่งผลให้หัวใจต้องสูบฉีดแรงขึ้น ทำงานหนักขึ้น และหากปล่อยภาระให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานหนักเป็นเวลานานก็อาจส่งผลให้เกิดโรคหัวใจวายได้

โรคความดันโลหิตสูง เมื่อไขมันในร่างกายมีมากเกินไปจนส่งผลกระทบต่อการทำงานของหลอดเลือดต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ลำเลียงเลือดไปเลี้ยงอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ผลกระทบจากไขมันส่วนเกินและความอ้วนนี้อาจเป็นสาเหตุสำคัญของโรคความดันโลหิตสูงได้

โรคเบาหวาน ไขมันตัวร้ายที่สะสมอยู่ในร่างกายของคนอ้วน หรือแม้แต่คนที่ผอมทว่ามีพุงยื่นออกมา ไขมันสะสมในร่างกายเหล่านี้เป็นเหตุให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินก่อให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดสูง อันเป็นสาเหตุสำคัญของโรคเบาหวาน ขณะที่ไขมันในช่องท้องยังจะไปขัดขวางการเผาผลาญน้ำตาลในเซลล์ ทำให้ตับต้องทำงานหนักมาก ขึ้นเพื่อผลิตอินซูลิน น้ำตาลในเลือดจึงเพิ่มสูง นำไปสู่โรคเบาหวานได้

โรคหลอดเลือดสมอง เช่น โรคเส้นเลือดในสมองตีบ โรคเส้นเลือดในสมองแตกเฉียบพลัน สาเหตุมาจากไขมันที่อุดตันตามหลอดเลือดในอวัยวะต่าง ๆ ส่งผลให้การไหลเวียนของเลือดไปเลี้ยงสมองเกิดการหยุดชะงัก สมองเกิดภาวะขาดเลือดกะทันหัน เสียชีวิตในเวลาอันรวดเร็วได้หากเข้ารับการรักษาไม่ทัน หรืออาจเป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตได้

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ คนอ้วนส่วนใหญ่มักจะมีปัญหานอนกรน ภาวะหยุดหายใจขณะหลับเกิดจากการที่ปอดขยายตัวได้ไม่เต็มที่ ส่งผลให้ระบบหายใจผิดปกติและในบางรายอาจหยุดหายใจขณะหลับไปเลยก็ได้ ซึ่งการที่ปอดขยายตัวได้ไม่เต็มที่ ก็มักจะพบว่าเกิดจากการสะสมของไขมันในช่องท้อง และพบได้บ่อยในกลุ่มคนที่อ้วนลงพุง

โรคเข่าเสื่อม การที่ร่างกายมีน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานข้อต่าง ๆ ต้องแบกรับน้ำหนักตัวเรา ส่งผลให้ข้อต่อต่าง ๆ เกิดอาการปวดเมื่อย โดยเฉพาะข้อเข่า เอว หลัง ข้อเท้า เป็นต้น และอาจทำให้เกิดโรคข้อเข่าเสื่อมในระยะยาวได้

นิ่วในถุงน้ำดี โรคนิ่วในถุงน้ำดีมักพบได้บ่อยในคนที่มีน้ำหนักเกิน มีภาวะอ้วนลงพุง ซึ่งไขมันที่สะสมอยู่ในช่องท้องและการมีคอเลสเตอรอลในเลือดมากเกินไปจะทำให้น้ำดีมีสภาพข้นเหนียว กลายเป็นก้อนนิ่วในถุงน้ำดีได้ง่าย


โรคมะเร็ง ผลการสำรวจของกองทุนวิจัยมะเร็งโลก (World Cancer Research Fund : WCRF) พบว่า ผู้หญิงที่อ้วนขึ้นมีแนวโน้มเสี่ยงโรคมะเร็งเต้านมเพิ่มขึ้นประมาณ 4% อีกทั้งยังเพิ่มความเสี่ยงโรคมะเร็งหลอดอาหาร มะเร็งลำไส้ มะเร็งตับอ่อน และมะเร็งปากมดลูกเพิ่มขึ้น